Сложность:
00:03:00

Список заданий:

17,5 Б.
1. Якія назоўнікі будуць мець мяккі знак перад суфіксам –к–? 1,5 Б.
2. Вызначы спосаб утварэння назоўнікаў 4 Б.
3. Размяжуй словы і формы слоў 4 Б.
4. Вызначы назоўнікі з адценнем значэння памяншальнасці 4 Б.
5. Ці правільна названы спосабы ўтварэння назоўнікаў? 4 Б.