Условие задания:

2 Б.
Вызначы прыметнікі, утвораныя прыставачным спосабам.
 
Светла-ружовы
 
Суперідэйны
 
Невысокі
 
Якасны
 
Узор для разважання: каб вызначыць прыставачны спосаб утварэння прыметніка, трэба ўстанавіць, ад якога слова ўтварыўся прыметнік і пры дапамозе якой прыстаўкі. Напрыклад, слова “невясёлы” ўтварылася ад “вясёлы” пры дапамозе прыстаўкі не–.