Условие задания:

2 Б.
Вызначы прыметнікі, утвораныя прыставачна-суфіксальным спосабам.
 
Прыбярэжны
 
Лётны
 
Каменны
 
Паднебны
 
Узор для разважання: пры прыставачна-суфіксальным спосабе да ўтваральнай асновы адначасова далучаюцца прыстаўка і суфікс. Напрыклад, прысядзібны – ад сядзіба пры дапамозе прыстаўкі пры– і суфікса –н–.