Теория

Задания

1. Якія сцвярджэнні адносна правапісу складаных прыметнікаў правільныя, а якія – не?

Сложность: лёгкое

1,5
2. Вызначы правільнасць або памылковасць сцвярджэнняў

Сложность: лёгкое

1,5
3. Якія сцвярджэнні адносна правапісу –н– і –нн– правільныя?

Сложность: лёгкое

1,5
4. Якія прыметнікі з’яўляюцца складанымі?

Сложность: среднее

3
5. Якія прыметнікі ўтвораны ад складаных назоўнікаў?

Сложность: среднее

3
6. Утвары ад назоўнікаў прыметнікі з дапамогай суфікса –ск–

Сложность: среднее

3
7. У якіх прыметніках перад суфіксам –ск– пішацца мяккі знак?

Сложность: среднее

3
8. Як пішацца не з прыметнікамі?

Сложность: среднее

3
9. Устаў у слова адно ці два н

Сложность: среднее

3
10. Утвары складаныя прыметнікі

Сложность: сложное

3,6
11. Разам ці праз дэфіс пішуцца складаныя прыметнікі?

Сложность: сложное

3,6
12. У якіх прыметніках дапушчана памылка на ўжыванне суфікса –ск?

Сложность: сложное

3,6
13. Якія адносныя прыметнікі можна ўтварыць пры дапамозе суфікса –ск?

Сложность: сложное

3,6
14. Не ці ня?

Сложность: сложное

3,6

Тесты

1. Трэніроўка Правапіс прыметнікаў

Сложность: среднее

13,5

Материалы для учителей