Условие задания:

1,5 Б.
Запішы тэрміны (з малой літары), якія суадносяцца з наступнымі азначэннямі. Словы для даведак: назоўнік, прыметнік, дзеяслоў.
 
Часціна мовы, словы якой абазначаюць прымету прадмета.
 
 
Словы гэтай часціны мовы звычайна бываюць азначэннем.
 
 
Часціна мовы, словы якой не могуць адносіцца да дзеясловаў.