Условие задания:

2 Б.
Якая аснова прыметнікаў?
 
Сцюдзёны
 
Сярэдні
 
Цёплы
 
Стары
 
Узор для разважання: каб вызначыць віды асновы, трэба ў прыметніку выдзеліць канчатак (у назоўным склоне). Які зычны знаходзіцца перад канчаткам, такі і від асновы: мякк-і (аснова на мяккі), зорн-ы (аснова на цвёрды) і г.д.