Условие задания:

3 Б.
Запішы (з малой літары) формы роднага, давальнага і творнага склонаў наступнага якаснага прыметніка (разам з назоўнікам).
 
Магутны вецер
 
Родны склон  

Давальны склон

Творны склон

 
Цёплае надвор’е
 
Родны склон

Давальны склон

Творны склон