Условие задания:

1,5 Б.
Задай пытанне да прыметніка. Адказ запішы з малой літары з пытльнікам (напрыклад, якой?).
 
Блакітна-шэрай смугою
 
 
Маміным ручніком
 
 
Мікітавага таварыша