Теория:

Чаргаванне — змяненне галосных ці зычных гукаў у аснове слова.
Чаргаванні могуць адбывацца толькі ў аднакаранёвых словах ці формах гэтых слоў: рада і радзіць, крэмень і крамянёвы, цень і цянёк.
Нельга разглядаць як чаргаванне гукаў змяненне канчаткаў самастойных слоў пры іх скланенні.
Некаторыя чаргаванні абазначаюцца навуковымі тэрмінамі:

1) дзеканне (парад і на парадзе, агарод і на агародзе);

2) цеканне (хата і ў хаце, палёт і ў палёце);

3) аканне (нос і насы, горад і гарады);

4) яканне (сена і сяннік, лёгка і лягчэй);

5) беглыя галосныя, якія чаргуюцца з нулявым гукам (кубак і кубка, тыдзень і тыдня).
 
Найбольш распаўсюджанымі чаргаваннямі з’яўляюцца наступныя:
 
г//з (стог і на стозе, дарога і на дарозе);
 
г//ж (лягу і ляжаш, магу і можаш);
 
к//ц (рака і рацэ, рука і руцэ);
 
ч//ц (лячу і ляціш, плачу і плаціш);
 
дз//дж (глядзіць і гляджу, гладзіць і гладжу);
 
л//ў (шыла і шыў, цвіла і цвіў);
 
е//і (кветка і квітнець, свет і світанне);
 
о//у (сохнуць і сухі);
 
о//і (збор і збіраць, памор і паміраць);
 
о//ы ў складах ро, ло (глотка і праглынаць, кроў і крывяны) і інш.