Условие задания:

1,5 Б.
Высветлі, якія сцвярджэнні правільныя, а якія — памылковыя.
 
Чаргаванні зычных адбываюцца толькі ў аднакаранёвых словах ці іх формах
 
Не існуе чаргавання о//а
 
У некаторых словах я можа чаргавацца з і