Технологическая карта:

Теория

Номер Название Описание
1. Правапіс і, й, ы пасля прыставак Тэарэтычны матэрыял аб правапісе і, й, ы пасля прыставак.
2. Правапіс прыставак, якія заканчваюцца на зычны Тэарэтычны матэрыял аб напісанні прыставак на зычны.

Задания

Номер Название Вид Сложность Баллы Описание
1. Якія сцвярджэнні правільныя, а якія — не? 1 вид - рецептивный лёгкое 1,5 Б. Высветліць, якія сцвярджэнні правільныя, а якія — памылковыя.
2. Якія прыстаўкі існуюць? 1 вид - рецептивный лёгкое 1,5 Б. Вызначыць, якія з пералічаных прыставак існуюць у беларускай мове.
3. Пасля якіх прыставак захоўваецца каранёвае і? 1 вид - рецептивный лёгкое 1,5 Б. Узгадаць, пасля якіх прыставак захоўваецца каранёвае і.
4. Якую літару (б або п, д або т) трэба ўставіць замест пропускаў у словах? 1 вид - рецептивный среднее 4 Б. Запісаць словы, уставіўшы замест пропускаў б або п, д або т.
5. З або с? 1 вид - рецептивный среднее 4 Б. Запісаць словы, уставіўшы замест пропускаў з або с.
6. Ы, й або ый? 1 вид - рецептивный среднее 4 Б. Запісаць словы, уставіўшы замест пропускаў ы, й або ый.
7. Выпраў памылкі ў словах (правапіс прыставак на з, с) 2 вид - интерпретация сложное 6 Б. Выправіць памылкі ў словах.
8. У якіх словах патрэбна напісаць й? 2 вид - интерпретация сложное 6 Б. Высветліць, у якіх словах замест пропуску неабходна напісаць й.
9. У якіх выпадках каранёвае і захоўваецца? 2 вид - интерпретация сложное 6 Б. Узгадаць, пасля якіх прыставак каранёвае і захоўваецца.

Тесты

Номер Название Рекомендованное время: Сложность Баллы Описание
1. Трэніроўка Правапіс прыставак, якія заканчваюцца на зычны, і, й, ы пасля прыставак 00:07:00 среднее 15 Б. Заданні тэставай работы (1—2 узроўняў складанасці) скіраваны на выпрацоўку і практычнае замацаванне такіх уменняў і навыкаў, як тлумачэнне асноўных пунктаў правіл, звязаных з напісаннем прыставак на зычны, а таксама ы, і, й пасля прыставак; прымяненне дадзеных правіл пры выбары той ці іншай прыстаўкі ў канкрэтным слове.

Проверочные тесты (скрыты от учеников)

Номер Название Рекомендованное время: Сложность Баллы Описание
1. Дамашняя работа Правапіс прыставак, якія заканчваюцца на зычны, і, й, ы пасля прыставак 00:07:00 среднее 19,5 Б. Заданні тэставай работы (3—4 узроўняў складанасці) прапаноўваюцца ў якасці дамашняй работы, скіраваны на выпрацоўку і практычнае замацаванне уменняў і навыкаў, заснаваных на выпраўленні памылак у напісанні прыставак; высвятленні выпадкаў, калі каранёвае і захоўваецца, калі пішацца пасля прыстаўкі й.
2. Праверачная работа Правапіс прыставак, якія заканчваюцца на зычны, і, й, ы пасля прыставак 00:20:00 среднее 43,5 Б. Заданні тэставай работы (1—4 узроўняў складанасці) прапаноўваюцца ў якасці праверкі засвоеных ведаў па тэме, скіраваны на праверку такіх выпрацаваных пры папярэднім выкананні практыкаванняў уменняў і навыкаў, як тлумачэнне асноўных пунктаў правіл, звязаных з напісаннем прыставак на зычны, а таксама ы, і, й пасля прыставак; прымяненне дадзеных правіл пры выбары той ці іншай прыстаўкі ў канкрэтным слове, высвятленні выпадкаў, калі каранёвае і захоўваецца, калі пішацца пасля прыстаўкі й.