Условие задания:

4 Б.
Запішы словы (з малой літары), уставіўшы замест пропускаў б або п, д або т.
 
А…мовіцца
 
 
А…кінуць
 
 
А…казаць
 
 
А…кусіць
 
 
Узор для разважання: прыстаўкі на б, д пішуцца нязменна (адбіць, абсмяяць, адкусіць).