Условие задания:

4 Б.
Запішы словы (з малой літары), уставіўшы замест пропускаў ы, й або ый.
 
Уз...ходзіць
 
 
Пад…сці
 
 
Без…ніцыятыўны
 
 
Без…нфекцыйны
 
 
Узор для разважання: калі перад коранем на і знаходзіцца зычны, то і пераходзіць у ы (падысці), калі галосны — у й (пайсці).