Условие задания:

4 Б.
Запішы словы (з малой літары), уставіўшы замест пропускаў з або с.
 
Бе…заганны
 
 
Бя…кроўны
 
 
Ра…смяшыць
 
 
У…ход
 
 
Узор для разважання: прыстаўкі на з пішуцца тады, калі корань пачынаецца на звонкі (зганьбіць), на с — калі на глухі (скасіць). Перад санорным пішацца літара, якая вымаўляецца (узнавіць).