Условие задания:

4 Б.
Вызначы, якія словы ўтварыліся суфіксальным спосабам.
 
Падтапіць
 
Бялявы
 
Змякчэць
 
Незнарок
 
Узор для разважання: калі слова ўтворана суфіксальным спосабам, то яно можа ўжывацца без адпаведнага суфікса (падтрымка і падтрымаць, падстэпавы і падстэп, падцягванне і падцягваць).