Технологическая карта:

Теория

Номер Название Описание
1. Утварэнне і правапіс складаных слоў. Складанаскарочаныя словы Тэарэтычны матэрыял аб утварэнні і правапісе складаных слоў, складанаскарочаных словах.

Задания

Номер Название Вид Сложность Баллы Описание
1. Якія сцвярджэнні правільныя, а якія — не? 1 вид - рецептивный лёгкое 1,5 Б. Высветліць, якія сцвярджэнні правільныя, а якія — памылковыя.
2. Ці правільныя сцвярджэнні адносна правапісу складаных слоў? 1 вид - рецептивный лёгкое 1,5 Б. Высветліць правільнасць або памылковасць сцвярджэнняў, звязаных з правапісам складаных слоў.
3. Якія словы з’яўляюцца складанымі? 1 вид - рецептивный лёгкое 1,5 Б. Указаць, якія са слоў маюць складаную прыроду ўтварэння.
4. О ці а? 1 вид - рецептивный среднее 4 Б. Запісаць словы, уставіўшы замест пропускаў о або а.
5. Е ці я? 1 вид - рецептивный среднее 4 Б. Запісаць словы, уставіўшы замест пропускаў е або я.
6. Якія словы ўтвораны складана–суфіксальным спосабам? 1 вид - рецептивный среднее 4 Б. Вызначыць, якія словы ўтвораны складана–суфіксальным спосабам.
7. Складанне слоў ці асноў? 2 вид - интерпретация сложное 6 Б. Вызначыць, якія словы ўтварыліся шляхам складання слоў, а якія — асноў.
8. Утвары абрэвіятуры 2 вид - интерпретация сложное 6 Б. Утварыць абрэвіятуры.
9. Ад якіх слоў утварыліся абрэвіятуры? 2 вид - интерпретация сложное 6 Б. Запісаць словы, ад якіх утварыліся абрэвіятуры.

Тесты

Номер Название Рекомендованное время: Сложность Баллы Описание
1. Трэніроўка Утварэнне і правапіс складаных слоў. Складанаскарочаныя словы 00:07:00 среднее 15 Б. Заданні тэставай работы (1—2 узроўняў складанасці) скіраваны на выпрацоўку і практычнае замацаванне такіх уменняў і навыкаў, як тлумачэнне сутнасці і паходжання складаных слоў; правапіс о і а, е і я ў складаных словах; выяўленне слоў, утвораных складана–суфіксальным спосабам.

Проверочные тесты (скрыты от учеников)

Номер Название Рекомендованное время: Сложность Баллы Описание
1. Дамашняя работа Утварэнне і правапіс складаных слоў. Складанаскарочаныя словы 00:07:00 среднее 19,5 Б. Заданні тэставай работы (3—4 узроўняў складанасці) прапаноўваюцца ў якасці дамашняй работы, скіраваны на выпрацоўку і практычнае замацаванне уменняў і навыкаў, заснаваных на размежаванні аснова– і словаскладання; складанні з асобных слоў абрэвіятур і, наадварот, “раскладанні” абрэвіятур на словы, з якіх яны ўтварыліся.
2. Праверачная работа Утварэнне і правапіс складаных слоў. Складанаскарочаныя словы 00:20:00 среднее 38 Б. Заданні тэставай работы (1—4 узроўняў складанасці) прапаноўваюцца ў якасці праверкі засвоеных ведаў па тэме, скіраваны на праверку такіх выпрацаваных пры папярэднім выкананні практыкаванняў уменняў і навыкаў, як тлумачэнне сутнасці і паходжання складаных слоў; правапіс о і а, е і я ў складаных словах; выяўленне слоў, утвораных складана–суфіксальным спосабам; размежаванне аснова– і словаскладання; складанне з асобных слоў абрэвіятур і, наадварот, “раскладанне” абрэвіятур на словы, з якіх яны ўтварыліся.