Условие задания:

4 Б.
Запішы (з малой літары) словы, уставіўшы замест пропускаў о або а.
 
Д…браякасны
 
 
В…дасцёк
 
 
Пр…стамоўны
 
 
Д…маўладанне
 
 
Узор для разважання: калі ў другой аснове складанага слова націск падае на першы склад, то ў першай аснове пішацца а (навагодні), бо знаходзіцца ў пазіцыі не пад націскам. Калі націск падае на другі і наступныя склады другой асновы, то ў першай аснове з’яўляецца пабочны націск і пішацца о (марозаўстойлівы).