Условие задания:

4 Б.
Запішы (з малой літары) словы, уставіўшы замест пропускаў е або я.
 
Цен…устойлівы
 
 
Цен…ўстойлівы
 
 
Земл…мер
 
 
Вугл…здабыча
 
 
Узор для разважання: у першым складзе перад націскам замест е пішацца я (землятрус). У іншых выпадках пішацца е.