Сложность:
00:07:00

Список заданий:

15 Б.
1. Ці правільныя сцвярджэнні адносна правапісу складаных слоў? 1,5 Б.
2. Якія словы з’яўляюцца складанымі? 1,5 Б.
3. О ці а? 4 Б.
4. Е ці я? 4 Б.
5. Якія словы ўтвораны складана–суфіксальным спосабам? 4 Б.