Условие задания:

1,5 Б.
Узгадай, якія канчаткі маюць займеннікі ў родным склоне. У якасці адказу запішы адпаведны канчатак (з малой літары).
 
Мой
 
 
Хто
 
 
Уся