Теория:

Словы ў мове падзяляюцца на вялікія групы — часціны мовы. Кожная часціна мовы мае сваё значэнне, адказвае на свае пытанні, мае свае прыметы, выконвае сваю ролю ў сказе. Назоўнік, прыметнік, дзеяслоў, прыназоўнік — гэта часціны мовы.
часціны мовы.jpg