Теория:

Дзеясловы змяняюцца па ліках. Дзеясловы ў форме адзіночнага ліку абазначаюць дзеянне аднаго прадмета. Дзеясловы ў форме множнага ліку абазначаюць дзеянне некалькіх прадметаў.
Адзіночны лікМножны лік
Каля школы расцевялікая бяроза.Каля школы растуць вялікія бярозы.
 
Обрати внимание!
Слоўнікавае слова
image.jpgСМЯЯ́ЦЦАПраяўляць весялосць, радасць пры дапамозе характэрных перарывістых гукаў смеху.Мішка расказвае нешта, а хлопцы смяюцца.