Условие задания:

1,5 Б.
 кош1.pngкош2.png
 
Укажы, якія словы трэба «пакласці» у кошык \(1\) (не маюць формы часу), а якія — у кошык \(2\) (маюць форму часу).
 
(Адказ запішы лічбай без кропкі на канцы. Напрыклад: \(1\) ці \(2\))
 
Весялюся.
 
.
 
Спрабавалі.
 
.