Теория:

Дзеясловы могуць перадаваць час дзеяння — цяперашні, прошлы і будучы. Дзеясловы ў форме цяперашняга часу абазначаюць дзеянне, якое адбываецца зараз. Дзеясловы ў
форме прошлага часу абазначаюць дзеянне, якое адбывалася раней. Дзеясловы ў форме
будучага часу абазначаюць дзеянне, якое адбудзецца пазней.
Цяперашні часПрошлы часБудучы час
што робіць?чытае
што робяць?чытаюць
што рабіў?чытаў
што зрабіў? прачытаў
што будзе рабіць?будзе чытаць
што зробіць?прачытае
што будуць рабіць?будуць чытаць
што зробяць?прачытаюць