Теория

Задания

1. Якое слова з'яўляецца дзеясловам?

Сложность: лёгкое

1,5
2. Колькі дзеясловаў?

Сложность: лёгкое

1,5
3. Дзеяслоў ці не?

Сложность: лёгкое

2
4. Выпішы дзеясловы з прыказак і прымавак

Сложность: среднее

2
5. Якія дзеясловы адказваюць на пытанні ШТО РАБІЦЬ? ШТО ЗРАБІЦЬ?

Сложность: среднее

3
6. Замяні дзеяслоў лічбай

Сложность: среднее

3
7. Выпішы выказнікі

Сложность: сложное

2
8. Падбяры супрацьлеглыя па сэнсе дзеясловы

Сложность: сложное

4

Материалы для учителей