Условие задания:

3 Б.
Выпішы з вялікай літары без кропкі на канцы толькі тыя дзеясловы, якія адказваюць на пытанні ШТО РАБІЦЬ? ці ШТО ЗРАБІЦЬ?
(Напыклад: «Пісаць» ці «Напісаць».)
  
Бяжыць, бегаў.
 
.
 
Гудзець, гудзеў.
 
.