Условие задания:

2 Б.
Выпішы дзеясловы з прыказак і прымавак:
Запісвай з вялікай літары, праз коску, без кропкі на канцы!
 
Пакармi птушак зiмою, яны адплацяць вясною.
 
.
 
 
Кастрычнік ходзіць па краю ды гоніць птушак з гаю.
 
.