Условие задания:

4 Б.
Да дзеясловаў з левага слупка падбяры супрацьлеглыя па сэнсе дзеясловы з правага слупка :
Запісвай з маленькай літары без знакаў прыпынку!
  
Словы для даведак: пад'ехаць, зацвітаць, закапаць, засмуціцца, гаснуць, выгрузіць, уставаць, плакаць, панізіць, зменшыць, адкрыць, адключыць
адцвітаць
загрузіць
павысіць
падключыць