Условие задания:

1,5 Б.
Падлічы, колькі дзеясловаў у радку слоў:
 
(Адказ запішы лічбай без кропкі на канцы, напрыклад: \(1\))
 
Стук, стукаць, паляпванне —
 
.
 
Згін, згінаць, перагінаць —
 
.