Теория:

Словы, якія абазначаюць дзеянні прадметаў і адказваюць на пытанні ш т о р о б і ц ь?
ш т о р о б я ц ь? ш т о р а б і ў? ш т о з р аб і ў? ш т о б у д з е р а б і ц ь?
ш т о з р о б і ц ь? і інш., — гэта дзеясловы.
Обрати внимание!
Дзеяслоў у сказе часцей бывае выказнікам:
    ш т о з р а б і л а?
Мама запляла дачушцы прыгожую коску.
Обрати внимание!
Слоўнікавае слова
адцвітаць.jpgАДЦВІТÁЦЬЗакончыць, пакінуць цвісці.Кветкі адцвілі, на іх месцы з'явіліся маленькія агурочкі.