Условие задания:

2 Б.
Выпішы са сказаў выказнікі:
Запісвай з маленькай літары без кропкі!
Пад вечар завея сціхла.
 
 
Малінавы небасхіл наліваўся золатам і чырванню.