Условие задания:

4 Б.
Дапоўні прыказкі патрэбнымі дзеясловамі з правага слупка і выберы правільны адказ:
 
 
  
НЕ з дзеясловам пішацца (разам ці асобна)?
Запішы з маленькай літары без кропкі
Добрае слова......
Пара касцей ....