Условие задания:

4 Б.
Уважліва прачытай заданне. Дапоўні прыказкі патрэбнымі дзеясловамі з правага слупка і запішы з усімі знакамі прыпынку:
 
За доўгі язык......
Салаўя песнямі ...
1.
 
2.