Условие задания:

4 Б.
Дзеясловы ў дужках пастаў у форму прошлага часу.
Запісвай з маленькай літары без кропкі!
 
(забярэ) верабейку -  верабейку
 
(зваліцца) верабейка -  верабейка
 
(ідзе) дзяўчынка -  дзяўчынка
 
(спіць) рака -  рака