Теория:

Словы, якія абазначаюць прадметы і адказваюць на пытанні х т о? або ш т о?, — гэта
назоўнікі.
 
Обрати внимание!
Назоўнік у сказе часцей бывае дзейнікам або даданым членам сказа:
Дзеці малююць фантастычных жывёл.
Обрати внимание!
Слоўнікавае слова
воблака.pngВÓБЛАКАВялікая маса згусцелай вадзяной пары ў атмасферы.У разрыве шэра-цёмных воблакаў мільгнуў серабрысты кружок месяца.