Условие задания:

2 Б.
Так ці не?
  
Назоўнікі ў форме адзіночнага ліку адносяцца да аднаго з трох родаў: мужчынскага, жаночага або ніякага. 
 
 
Каб вызначыць род назоўніка, які ўжыты ў форме множнага ліку, трэба паставіць яго ў форму адзіночнага ліку, затым падставіць словы ён, мой (м. р.), яна, мая (ж. р.), яно, маё (н. р.).