Теория:

У сказе назоўнікі звязваюцца з іншымі словамі і змяняюць сваю форму. Яны могуць адказваць на пытанні х т о? ш т о? к а г о? к а м у? к і м? і інш.:
спатрэбіцца (ш т о?) розум
не паказвае (ч а г о?) розуму
дзівіўся (ч а м у?) розуму
згубіў (ш т о?) розум
не пражывеш (ч ы м?) розумам
праважаюць (п а ч ы м?) па розуме
 
Обрати внимание!
вулей (адз. л.) — вýллі, вýлеі (мн. л.)
вылецелі з вулля́, вылецелі з вýлея, шмат вуллё´ў
Обрати внимание!
Слоўнікавае слова
вулей.pngВУ́ЛЕЙСпецыяльная скрыня невялікіх памераў або выдзеўбаная калода для пчол.Па гэтых дубах палешукі-бортнікі рабілі цэлыя пчольнікі, зацягваючы туды па дзесятку вуллёў.