Технологическая карта:

Теория

Номер Название Описание
1. Правапіс гукаў [т] -[ц’], [д] - [дз’], зацвярдзелых зычных і правапіс слоў з імі

Задания

Номер Название Вид Сложность Баллы Описание
1. Адзнач словы, якія пачынаюцца з ДЗ 1 вид - рецептивный лёгкое 4 Б. Адзначыць словы, якія пачынаюцца с літары ДЗ
2. Адзнач словы, дзе трэба пісаць дз 1 вид - рецептивный лёгкое 4 Б. Адзначыць словы, дзе трэба пісаць дз (адказ Так ці Не)
3. Адзнач "лішняе" слова 1 вид - рецептивный лёгкое 2 Б. Вызначыць слова, якое не адпавядае правілу правапісу з літарай "ц"
4. Устаў прапушчаныя літары 1 вид - рецептивный среднее 7 Б. Уставіць прапушчаныя літары, карыстаючыся правілам правапісу дз -ц
5. Дапоўні словы літарамі, якія абазначаюць галосныя гукі 2 вид - интерпретация среднее 3 Б. Дапоўніць словы літарамі, якія абазначаюць галосныя гукі, і запісаць
6. Знайдзі і запішы словы, якія «схаваліся»: 1 вид - рецептивный среднее 3 Б. Знайсці і выпісаць словы, якія "схаваліся" сярод іншых літар
7. Дапішы сказы 2 вид - интерпретация сложное 4 Б. Дапісаць сказы, выкарыстоўваючы правіла правапісу дз - ц
8. Перакладзі на беларускую мову і запішы 2 вид - интерпретация сложное 4 Б. Перакласці словы на беларускую мову і запісаць у адпаведнасці з правілам правапісу дз - ц
9. Дапоўні сказы патрэбнымі словамі і запішы 2 вид - интерпретация сложное 4 Б. Малюнкі да практыкавання замяніць адпаведнымі словамі, атрымленыя сказы запісаць

Проверочные тесты (скрыты от учеников)

Номер Название Рекомендованное время: Сложность Баллы Описание
1. Дамашняя работа па тэме: "Паўтарэнне: правапіс гукаў [т] -[ц’], [д] - [дз’]" 00:15:00 среднее 17 Б. Праверка ведаў па тэме "Паўтарэнне: правапіс гукаў [т] -[ц’], [д] - [дз’], зацвярдзелых зычных і правапіс слоў з імі"
2. Тэст па тэме: "Паўтарэнне: правапіс гукаў [т] -[ц’], [д] - [дз’]" 00:20:00 среднее 22 Б. Абагульненне ведаў па тэме: "Паўтарэнне: правапіс гукаў [т] -[ц’], [д] - [дз’], зацвярдзелых зычных і правапіс слоў з імі"