Теория:

Успомні, што ты ведаеш пра правапіс гукаў [т] -[ц’], [д] - [дз’], зацвярдзелых зычных і правапіс слоў з імі:
8.png