Условие задания:

3 Б.
Прачытай сказы. Устаў у пропуску патрэбныя знакі:апостраф ці мяккі знак. Запішы гэтыя сказы:
Кропку ў канцы сказаў не стаў!!!
 
1.Наша сям___я вельмі дружная
 
.
 
2.Дождж л___е як з вядра.
 
.
 
3.Нашага настаўніка музыкі завуць Іл___я Васіл___евіч.
 
.