Теория:

Давай успомнім, калі пішуцца літары о, э -а, у, ё - я ў словах беларускай мовы:
5.jpg
 
6.png