Условие задания:

2 Б.
Так ці не?
 
У беларускай мове заўсёды знаходзяцца пад націскам галосныя гукі [і], [у].
 
 
У радку слоў ДОЧКІ - ДАЧКА адлюстравана правіла напісання галосных [о], [э], [а] у беларускай мове.