Условие задания:

3 Б.
Запішы пытанні ад назоўнікаў да прыметнікаў:
Запісвай з маленькай літары з пытальнікам!
 
снег (глыбокі  
 
сняданак (смачны
 
гаспадар (працавіты