Теория:

Словы, якія абазначаюць прыметы прадметаў і адказваюць на пытанні я к і? я к а я? я к о е?
я к і я?, — гэта прыметнікі.
 
Обрати внимание!
Прыметнік у сказе звязваецца з назоўнікам. Ён часцей бывае даданым членам сказа:
Пример:
 я к о е?
Маленькае кацяня грэлася на сонейку.
Обрати внимание!
Слоўнікавае слова
пясчаны1.jpgПЯСЧÁНЫЯкі складаецца з аднаго пяску, пакрыты пяском, пяскамі.Пясчаныя рачныя выспы. Пясчаная сцежка.