Теория:

Прыметнікі змяняюцца па ліках. У множным ліку яны адказваюць на пытанне я к і я?
і маюць канчаткі -ія, -ыя. Прыметнікі стаяць у тым жа ліку, што і назоўнікі, з якімі яны
звязаны па сэнсе.
Обрати внимание!
У прыметнікаў множнага ліку род не вызначаецца.