Условие задания:

4 Б.
Прачытай сказы. Замест пытанняў запішы падыходзячыя па сэнсу словы:
 
Дзяніс падзякаваў (каму?)  за дапамогу.
Хлопцы весела смяяліся (над чым?) .
Хлопчык выляпіў жырафа (з чаго?) .
Кацяня п'е малако (з чаго?) .
 
Словы для даведкі: з пластыліну, над жартам, настаўніку, з міскі.