Условие задания:

1 Б.
Падумай, якое слова з'яўляецца даданым членам сказа:
 
На зямлю апусціўся вечар.