Условие задания:

7 Б.
Устаў падыходзячыя па сэнсу словы замест пытанняў. Запішы іх. Якімі членамі сказа яны з'яўляюцца?
 
(Калі?)  пачнуцца канікулы. Палінка пойдзе (куды?) . (Чыя?)  бабуля ўжо купіла (што?) . Дзяўчынка (калі?)  не была ў  тэатры.
Словы для даведкі: хутка, у тэатр, яе, білеты, даўно, лялечным.
  
Устаўленныя словы ў сказе з'яўляюцца: