Условие задания:

1 Б.
Прачытай сказ і знайдзі даданы член сказа, адказваючы на пытанне ЯКІ?:
 
Смелы хлопчык катаецца на самакаце па маставой.