Теория:

Акрамя галоўных членаў, у сказе могуць быць даданыя.
Даданыя члены сказа паясняюць дзейнік, выказнік або іншыя даданыя члены сказа.
Лужыны пакрыліся за ноч лядком.
На беразе ракі стаялі вялікія дубы.
Словы ў сказе звязаны па сэнсе. Каб устанавіць сувязь слоў у сказе, трэба ставіць пытанні ад аднаго слова да другога.
Обрати внимание!
Гавары правільна!
Цікавая кніга, ціка´ўная (дапы´ тлівая) дзяўчынка, цікавіць пытанне, цікавіцца пытаннем,
зацікавіцца пытаннем.